27 mm hliníkový

20,00 Kč
Není daň
Země
Rok
Objednávka po
Počet

Parametry

Průměr
27 mm
Ptactvo
Husa emdenská
Husa landeská
Husa německá nosná
Husa pomořanská
Husa slovenská
Husa suchovská
Husa tuluská
Krůta bronzová (samec)
Krůta bílá (samec)
Krůta běloocasá (samec)
Krůta naraganset (samec)
Krůta černokřídlá (samec)
Krůta černá (samec)
Krůta červená (samec)
Krůta česká (samec)
Kur - bojovnice indická (samec)
Kur - brahmánka (samec)
Kur - kočinka (samec)